In ons platform worden slechts minimale persoonsgegevens opgeslagen, zijnde het e-mailadres van een gebruiker en diens relatie tot één of meerdere teams uit de organisatie. Deze informatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat gebruikers toegang kunnen krijgen tot de juiste teams, maar evenzeer om te garanderen dat enkel actuele teamleden toegang krijgen tot de teamresultaten. 

 

De antwoorden op de vragenlijsten worden volledig anoniem verwerkt en opgeslagen. Hiervoor hebben we een systeem gebouwd dat werkt met ‘buckets’ en ‘profielen’. In concreto betekent dit dat van zodra een antwoord op een vraag wordt ingediend, deze informatie meteen wordt losgekoppeld van de gebruiker. Het is dus onmogelijk om individuele antwoorden te traceren. 

 

Daarenboven werken we met vooraf ingestelde drempelwaarden voor visualisatie en rapportering waardoor het evenzeer onmogelijk is om aan de hand van secundaire kenmerken (lidmaatschap van een team, demografische kenmerken, …) af te leiden wie welk antwoord heeft gegeven.