Ja! De antwoorden die je geeft op de vragen uit de surveys worden meteen anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat er in onze database geen enkele link wordt gelegd tussen je gebruikersaccount en je antwoorden. Er wordt enkel geregistreerd of je een bevraging al hebt ingevuld. 

De persoonskenmerken die je optioneel kunt aanduiden bij elke bevraging worden eveneens anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt om inzichten te genereren op populatieniveau.