Er zijn twee groepen van mensen die toegang hebben tot de databank: technische medewerkers van JiGSO en admin-gebruikers van jouw organisatie. 

Aangezien de antwoorden van gebruikers volledig anoniem verwerkt en opgeslagen worden, kunnen ze enkel heel beperkte gegevens over de gebruikers raadplegen en beheren.


De technische medewerkers van JiGSO hebben toegang tot de volgende gegevens:

  • Naam 
  • E-mailadres
  • Teamlidmaatschap
  • Gebruikersrollen: teamlid - teamleader - admin
  • Of gebruikers al of niet een vragenlijst hebben ingevuld, NIET wat ze hebben geantwoord


De admin-gebruikers van jouw organisatie hebben toegang tot de volgende gegevens:

  • Naam 
  • E-mailadres
  • Teamlidmaatschap
  • Gebruikersrollen: teamlid - teamleader - admin