Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. 

De verwerking start vanaf het doorsturen van de personeelsgegevens (via een beveiligd kanaal) door de klant naar Jigso en eindigt na afloop van de samenwerking tussen Jigso en de klant of na afloop van de samenwerking tussen de klant en uzelf. Ten laatste 4 weken na de beëindiging van één van beide samenwerkingen (al naar gelang het geval), worden al uw persoonsgegevens gewist. In geval van beëindiging van de samenwerking tussen de klant en uzelf, wordt deze termijn berekend vanaf de dag dat de beëindiging van de samenwerking wordt gecommuniceerd aan Jigso.